Zasadanie OZ

Riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v Rakúsoch sa uskutoční dňa 13. septembra 2017 o 17.30 hod. v kancelárii starostu na OcÚ v Rakúsoch. 

Pozvánka je súčasťou prílohy. 

 

K stiahnutiu

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!