Zber dotazníkov

V dňoch 8. - 9. januára 2018 sa pracovníkmi OcÚ a redakčnej rady uskutoční zber dotazníkov. Za každý vyplnený dotazník vyslovujeme veľké poďakovanie. Zber sa bude realizovať počas celého dňa. 

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!