Dotácie

AKTUALITY

Podanie žiadosti o dotáciu - Úrad splnomocnenca vlády SR pre RK - Vybudovanie suchých toaliet pre MRK - v posudzovaní

Podanie žiadosti o dotáciu - Prezídium HaZZ - Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - v posudzovaní

Podanie žiadosti o dotáciu - Prešovský samosprávny kraj - Modernizácia futbalového ihriska vybudovaním striedačiek - schválená 25. 6. 2018

Podanie žiadosti o dotáciu - Envirofond - Zateplenie budovy CVČ -  rozhodnutie o neschválení zo dňa 22. 6. 2018

Podanie žiadosti o dotáciu - Envirofond - Elektromobil - neschválená

  

 

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!