ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

18.3.2020

Návrh VZN č. 2/2020

O prideľovaní a prenájme obecných bytov v podmienkach obce Rakúsy


18.3.2020

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Kežmarku

OPATRENIA na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi28.1.2020

Návrh VZN č. 1/2020

O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy20.1.2020

Plán kontrolnej činnosti

Obec zverejňuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce január - apríl 2020.

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!