ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

12.7.2019

VZN č.4/2019


8.7.2019

Pozvánka na OZ 11. júla 2019

Zasadanie OZ sa uskutoční 11. 7. 2019 o 17.00 h.


27.6.2019

Plán kontrolnej činnosti

Obec zverejňuje plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.


25.6.2019

Návrh VZN č.4/2019

Dodatok č.1 k VZN č.2/2019

23.4.2019

Predaj majetku obce

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce – pozemku C KN p. č. 2249/87 a p. č. 1054/232.


16.4.2019

Stavebné povolenie

Prestavba a nadstavba rodinného domu v obci Rakúsy


20.3.2019

Čiastková zmena územného plánu

Pripravuje sa čiastková zmena územného plánu obce Rakúsy, prosíme občanov aby pripomienky k zmene podávali do 30.04.2019 na podateľni obecného úradu

© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!