ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

20.3.2019

Čiastková zmena územného plánu

Pripravuje sa čiastková zmena územného plánu obce Rakúsy, prosíme občanov aby pripomienky k zmene podávali do 30.04.2019 na podateľni obecného úradu


18.3.2019

VZN 3/2019

O určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Rakúsy 81, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.


18.3.2019

VZN 2/2019

O určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v ziaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.


18.3.2019

VZN 1/2019

O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ, v zdiaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.


11.3.2019

Pozvánka na zasadanie OZ

Zasadanie OZ sa uskutoční 14. 3. 2019 o 17.30 h.


25.2.2019

Návrh VZN č. 3/2019

O určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Rakúsy 81, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.


25.2.2019

Návrh VZN č. 2/2019

O určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v ziaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.


25.2.2019

Návrh VZN č. 1/2019

O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ, v zdiaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.


4.2.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania

Prestavba a nadstavba rodinného domu v obci


28.1.2019

Verejná vyhláška

Oznámenie o návrhu "Návštevného poriadku tatranského národného parku a jeho ochranného pásma" a informácia o možnosti podať pripomienky k tomuto návrhu.

© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!