ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

21.11.2019

VZN 5/201911.11.2019

Pozvánka na OZ 14. novembra 2019

Zasadanie OZ sa uskutoční 14. 11. 2019 o 17.00 h.


29.10.2019

Návrh VZN č. 7/2019

O financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území obce Rakúsy


29.10.2019

Návrh VZN č. 6/2019

O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


29.10.2019

Návrh VZN č. 5/2019

O miestnych daniach21.10.2019

Voľby do národnej rady SR 2020 - Zverejnenie emailovej adresy pre voľby

Zverejnenie emailovej adresy pre voľby


15.10.2019

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Odborný zamestnanec v MŠ – 2x školský špeciálny pedagóg a 1x školský psychológ


© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!