OBECNÝ ÚRAD

Elektronický kontraktačný systém

Stravné poukážky pre MOPS na obdobie 2018-2020

Termín spustenia zákazky: 8. decembra 2017

Termín vygenerovania víťaznej ponuky: 19. december 2017 

Víťazná ponuka: Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

Zverejnenie zmluvy: 20. december 2017

 

Zákazka: Nový detský nábytok pre materské školy a pre ďalšie vybavenie jedálne

Termín spustenia zákazky: 10. marec 2017

Termín vygenerovania víťaznej ponuky: 15. marec 2017 - zákazka nedokonaná - predložená len 1 ponuka

Zverejnenie zmluvy: -

 

Zákazka: Nový veľkokapacitný kontajner

Termín spustenie zákazky: 15. august 2016

Termín vygenerovania víťaznej ponuky: 19. august 2016

Víťazná ponuka: Ferex, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra

Zverejnenie zmluvy: 24. august 2016 

 

Zákazka: Nové osobné motorové vozidlo Škoda YETI alebo ekvivalent

Termín spustenie zákazky: 15. jún 2015

Termín vygenerovania víťaznej ponuky: 25. júl 2015

Víťazná ponuka: Autonova s.r.o., Východ 3406, 058 01 Poprad

Zverejnenie zmluvy: 26. jún 2015

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!