OBECNÝ ÚRAD

Informácie o spôsobe získavania informácií

Vrátane informácie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby

Miesto, kde informácie možno získať: Obecný úrad č. 35, kancelária starostu obce

Čas: v úradných hodinách Obecného úradu v Rakúsoch© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!