Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK I. fáza

 

Základné informácie


Operačný program:  
      Operačný program Ľudské zdroje
         
Riadiaci orgán:       Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán:       Ministerstvo vnútra SR
Názov projektu:       Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - 1. fáza
Kód projektu:        312051C900
Trvanie projektu:       január 2016 - december 2019
Výška NFP:        
Začiatok realizácie:       01. 08. 2017 
Ukončenie:       I. fáza: 31. 10. 2019


  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Publicita 

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!