Kontaktný formulár pre verejnosť

Pre zlepšenie komunikácie občanov našej obce so samosprávou, zamestnancami OcÚ vznikla sekcia: Kontaktný formulár pre verejnosť

 

Návštevníci stránky môžu prostredníctvom nižšie uvedeného formulára zaslať otázky týkajúce sa obce Rakúsy. Sekcia je spravovaná na základe nasledujúcich pravidiel: 

  • Odpoveď bude poskytnutá len na otázky seriózneho charakteru týkajúce sa obce Rakúsy.
  • Otázka musí byť adresne formulovaná konkrétnej osobe alebo kolektívnym spôsobom v prípade, ak sa týka obce ako celku a nie je určený adresát.
  • Odpoveď bude poskytnutá len na otázky, ktoré budú podpísané menom a priezviskom.
  • Odpoveď nebude poskytnutá na otázky, ktoré obsahujú vulgarizmy, zosmiešňujúce a hanlivé výrazy, výrazy, ktoré by vzbudzovali verejné pohoršenie, porušujúce autorský zákon, obsahujúce reklamu a propagujúce komerčné služby a produkty, obsahujúce osobné a citlivé údaje občanov, obsahujúce dohady a nepotvrdené fakty, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena dotknutého.
  • Do predmetu správy je potrebne uviesť stručný obsah otázky, prípadne meno osoby, ktorej je adresovaná!!!

 

Otázky môžete položiť starostovi obce, jednotlivým pracovníkom OcÚ, poslancom, prípadne obci ako takej. 

 

Formulár

Vložte znaky, ktoré vidíte na obrázku . Vložte znaky, ktoré vidíte na obrázku .
© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!