Občan

Kúpa/predaj nehnuteľnosti

Obsahom tejto sekcie sú vzory zmlúv, žiadosti, návrhov. Pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom (s realitnou kanceláriou - ak Vám zabezpečuje komplexný servis pri predaji a prenájme nehnuteľnosti, s obecným úradom pri veciach ohľadom nájmu nájomných bytov).

Kúpna zmluva na dom a pozemok

Kúpna zmluva na pozemok

Nájomná zmluva na byt

Darovacia zmluva na nehnuteľnosť

Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti

Čestné vyhlásenie

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy

Výpoveď nájomnej zmluvy

Plná moc na zastupovanie

Zámenná zmluva na pozemok

 

K stiahnutiu

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!