Mesačník Spektrum

SPEKTRUM 2003 - ISSN 1339-6676

Mesačník Spektrum vydáva Obec Rakúsy

Šéfredaktor: Ing. Jaroslav Bukovina

Tlač: BEST MEDIA o8 spol. s r. o.,

Evidenčné číslo: EV 4118/10

DORUČOVANIE PRÍSPEVKOV

Osobne každý pracovný deň na OcÚ č. 35 - kancelária prednostu, PaM, projekty a VO alebo emailom na adresu:  spektrum2003@rakusy.sk

KONTAKTY

Telefón: 0911 546887
Email:   spektrum2003@rakusy.sk
 

Redakčný tím:

Ing. Jaroslav Bukovina
Mgr. Eva Bedlovičová
Mgr. Zdenka Bukovinová 
Michaela Tureková
Ing. Marcela Džurňáková
Renátka Pitoňáková
Michal Václav
Dávid Mirga
Ľudmila Mirgová
Alžbeta Budzáková

Rubriky:

Redakčným úvodom
Pozreli sme sa
Obecné zastupiteľstvo
Infostánok
Sekcia zdravia
Minulé časy
Na paškál
Príspevky a udalosti
Archív slávnych
Na čo slúžim
Naše naj
Objektívom
Pozvánky
Knižná edícia
Občianská poradňa
Život za kopcom
Témy a duchovné príspevky
Rastliny a znamenia
Tipy na voľný čas
Riadková inzercia
Rukami-nohami
Receptárium
Rady záhradkára
Šport
Blahoženia
 

A iné...

Vážení čitatelia, rubriky budeme upravovať podľa Vašej spätnej väzby a na základe získaných materiálov.

Podporte svoj časopis

Ako? Zapojte sa do jeho tvorby ako externý spolupracovník. Pripravte návrh rubriky, zašlite nám ju a spolupráca sa môže začať. Hľadáme aktívnych, kreatívnych ľudí, ktorí radi na sebe pracujú a pre ktorých je cťou urobiť niečo pre našu obec.

Redakčný tím sa na teba teší!!!

 

 

 

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!