Miestna občianská poriadková služba

Miestna občianská poriadková služba (MOPS)

Službu MOPS zabepečuje 8 pracovníkov. Vaše podnety a návrhy môžete nahlasovať na telefónne čísla uvedené nižšie. 

Podnety na nahlásenie: rušenie nočného pokoja, nadmerné hlučné správanie mládeže - aj počas dňa, potulovanie psov, spaľovanie nebezpečných a zdraviu škodlivých látok, ukladanie odpadu mimo miest na to určených, vypúšťanie odpadových vôd mimo kanalizácie, bezdôvodný pohyb detí alebo podozrivých osôb po cintoríne a pod. 

Koordinátor: Maroš Oračko

 

OBEC

Meno a priezvisko   Kontakt
 Maroš Mirga   0903 495 205
 
 Miroslav Mirga  

 

OSADA

Meno a priezvisko   Kontakt
 Maroš Oračko  

 


0902 510 266

0903 432 764
 

 František Gábor  
 Peter Gábor  
 Bystrík Mišalko  
 Milan Pompa  
 Miroslav Polhoš  

 

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!