OBECNÝ ÚRAD

Návrhy na pripomienkovanie


16.4.2019

Stavebne povolenie

Prestavba a nadstavba rodinného domu v obci Rakúsy

21.3.2019

Orálna vakcinácia voľne žijúcich líšok proti besnote

Orálna vakcinácia líšok proti besnote sa uskutoční letecky v dňoch 01. 04. 2019 - 14. 04. 2019


20.3.2019

Rok 2019


20.3.2019

Čiastková zmena územného plánu

Pripravuje sa čiastková zmena územného plánu obce Rakúsy, prosíme občanov aby pripomienky k zmene podávali do 30.04.2019 na podateľni obecného úradu


18.3.2019

VZN 3/2019

O určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Rakúsy 81, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.


18.3.2019

VZN 2/2019

O určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v ziaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.

© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!