Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Poplatky obce

 Obec si účtuje poplatok 5 € za zmenu trvalého pobytu. Poplatok sa hradí v pokladni.