Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Daň za psa

Oznamovacia povinnosť občanov Rakúsy k 31. 1. 2017 - Tlačivo o evidencii psa na Obecnom úrade Rakúsy a nahlásenie zmien povinných evidenčných údajov

Tlačivo po vyplnení poprosíme doručiť na OcÚ - zodpovedný pracovník pani Kornélia Jendrušáková

K stiahnutiu

 

Oznamovacia povinnosť občanov obce Rakúsy k 31.01.2016 - Priznanie k dani za psa 

Je potrebné vytlačiť a vypísať tlačivo - Priznanie k dani za psa (v prílohe) a priniesť ho na Obecný úrad k zodpovednému pracovníkovi - p. Kornélia Jendrušáková

K stiahnutiu

 


Kto je povinný podať priznanie k dani za psa?

 • vlastník alebo držiteľ psa

Predmet dane

 • pes starší ako 6 mesiacov chovaný právnickou osobou (PO) alebo fyzickou osobou (FO)
 • predmetom nie je
  • pes chovaný na vedecko-výskumné účely
  • pes v útulku zvierat
  • pes so špeciálnym výcvikom vo vlastníctve držiteľa preukazu FO s ŤZP alebo ŤZPS

Vznik daňovej povinnosti

 • prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane

Zánik daňovej povinnosti

 • posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

  Priznanie možno podať na tlačivách osobne na obecnom úrade/alebo poštou najneskôr v posledný deň lehoty na podanie priznania 

  Doklady potrebné k vyplneniu a podaniu priznania:
 • fotokópia dokladov z veterinárneho preukazu -  údaje o psovi 
 • pri zániku daňovej povinnosti z dôvodu úhynu psa - potvrdenie od veterinára o úhyne psa

Správca dane vydá vlastníkovi alebo držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je vlastník psa povinný bezodkladne oznámiť na Obecnom úrade, správe daní a poplatkov. 

Povinnosťou vlastníka je pri zániku daňovej povinnosti evidenčnú známku psa vrátiť. 

Kedy zaplatiť daň z nehnuteľnosti a daň za psa? 
Termíny splátok daní budú uvedené v rozhodnutí, ktorým správca dane vyrubí. 


Ďalšie informácie nájdete:

VZN o miestnej dani za psa.pdf Súbor pdf - (125.58 kB)

 

Občan

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obrazeGoogle playApp store

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Rakúsy 35
059 76 Rakúsy

Tel: +421/52 452 67 28

 

Predpoveď počasia

dnes, piatok 14. 8. 2020
mierny dážď 24 °C 15 °C
sobota 15. 8. mierny dážď 22/15 °C
nedeľa 16. 8. mierny dážď 20/15 °C
pondelok 17. 8. mierny dážď 25/14 °C

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom