Obecná knižnica

 

Nemilovať knihu,
znamená nemilovať múdrosť.
Nemilovať však znamená,
stávať sa hlupákom.

                                 (J. A. Komenský)

Názov:   Obecná knižnica
Adresa:   Rakúsy 35, 059 76  Rakúsy
Vedúca:   Mgr. Anna Ratajová
     
Telefón:    

Malá, ale bohatá!

Knižničný fond v súčasnosti tvorí 9 423 ks knižničných jednotiek.. Fond je usporiadaný do tematických okruhov s dodržaním abecedného triedenia, čo umožňuje čitateľom knižnice zjednodušenú orientáciu pri vyhľadávaní literatúry.

Knižnica úzko spolupracuje so základnými a predškolskými zariadeniami ako aj miestnymi odbormi. Okrem literárnych popoludní, vedomostných súťaží pre deti sa v priestoroch knižnice konajú rôzne výstavy. Inštalujú sa tu výstavy k výročiam významných osobností obce a spolkov.

Knižničný fond je pravidelne doplňovaný o nové tituly, v knižnici sa pravidelne raz ročne koná burza kníh a periodík.

Výpožičný čas

Utorok  14.00 - 16.00

 

Výpožičný čas počas mesiacov júl a august

 

Pondelok  
Utorok  
Streda  
Štvrtok  
Piatok  

 

 

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!