Obecná knižnica

 

Názov:   Obecná knižnica
Adresa:   Rakúsy 35, 059 76  Rakúsy
Vedúca:   Mgr. Anna Ratajová

 

Nemilovať knihu,

znamená nemilovať múdrosť.
Nemilovať však znamená,
stávať sa hlupákom.

(J. A. Komenský)

Malá, ale bohatá!

Knižničný fond v súčasnosti tvorí 9 423 ks knižničných jednotiek.. Fond je usporiadaný do tematických okruhov s dodržaním abecedného triedenia, čo umožňuje čitateľom knižnice zjednodušenú orientáciu pri vyhľadávaní literatúry.

Knižnica úzko spolupracuje so základnými a predškolskými zariadeniami ako aj miestnymi odbormi. Okrem literárnych popoludní, vedomostných súťaží pre deti sa v priestoroch knižnice konajú rôzne výstavy. Inštalujú sa tu výstavy k výročiam významných osobností obce a spolkov.

Knižničný fond je pravidelne doplňovaný o nové tituly, v knižnici sa pravidelne raz ročne koná burza kníh a periodík.

Výpožičný čas

Streda  14.00 - 16.00

 

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!