Obecný úrad - kontakty

Štatutár obce - starostka

Mgr. Lenka Fedáková 052 468 42 71 alebo 052 452 67 28 / kl. 1 alebo 0903 773 043   starostka@rakusy.sk 
   

Prednosta obecného úradu

PaedDr. Jaroslav Vaľo   052 452 67 28 / kl. 2  prednosta@rakusy.sk
   

Personálna agenda a mzdy

Ing. Katarína Vdovjaková 052 452 67 28 / kl. 4    pam@rakusy.sk 
   

Ekonomický úsek

Mgr. Marcela Fiffiková

052 452 67 28 / kl. 4 alebo 0903 779 031    ekonomka@rakusy.sk 
   

Evidencia obyvateľstva, miestne dane a poplatky, matrika

Lenka Malecová 052 452 67 28 / kl. 7    register@rakusy.sk 
   

Pokladňa, evidencia hrobových miest

Bc. Božena Jankurová 052 452 67 28 / kl. 3    pokladna@rakusy.sk 
   

Aktivačná činnosť, osobitný príjemnca

Renáta Pitoňáková

Zuzana Sebešová

052 452 67 28 / kl. 6    social@rakusy.sk    § 10 a 12, osobitný príjemca

052 452 67 28 / kl. 5    social@rakusy.sk    § 52, výplata štátnych dávok

   

Projekty, verejné obstarávanie, správca webového sídla, redakcia Spektrum 2003

  0911 54 68 87    projekty@rakusy.sk    webmaster@rakusy.sk   spektrum2003@rakusy.sk
 
 
 
 
 

  

© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!