Občan

Papier, plasty, sklo

Papier

  • je odpad, ktorý je zložený iba z papiera alebo lepenky (kartónu).

Patrí sem: 

noviny, časopisy, knihy, kancelársky papier, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier, papierový obal, kartón, lepenka, atď.

Nepatrí sem: 

znečistený papier (potravinami, farbou, maltou), kopírovací papier, faxový papier, celofán a voskovaný papier, hygienické potreby (plienky, vreckovky), vata, obaly zo sladkostí, zo sušienok (tyčinky, chipsy a pod.), kovové a plastové súčasti (napr. strunky z kalendárov) a pod.

Čo s ním:

  • takýto odpad patrí do zmesového komunálneho odpadu

 

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!