OBECNÝ ÚRAD

Platné VZN obce

17.4.2020

VZN 2/2020

O prideľovaní a prenájme obecných bytov v podmienkach obce Rakúsy


17.4.2020

VZN 1/2020

O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy


21.11.2019

VZN 7/2019


21.11.2019

VZN 6/2019


21.11.2019

VZN 5/2019


12.7.2019

VZN 4/2019


18.3.2019

VZN 3/2019


18.3.2019

VZN 2/2019


18.3.2019

VZN 1/2019


© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!