Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách

 

Základné informácie


Operačný program:  
      Operačný program Ľudské zdroje
         
Riadiaci orgán:       Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán:       Ministerstvo vnútra SR
Názov projektu:       Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách
Kód projektu:        312051I641
Trvanie projektu:       január 2016 - december 2018
Výška NFP:       2 372 335,56 €
Začiatok realizácie:        
Ukončenie:       31. 12. 2018


  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

 

Odkazy na webové sídla 

www.ludskezdroje.gov.sk

www.esf.gov.sk

www.minv.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk 

 Publicita

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!