OBECNÝ ÚRAD

Prevod majetku

Parcela číslo 1054/45 - odčlenenie diela o výmere 21m2 a pričlenenie do parc. č. 1054/21   Viď kúpna zmluva

   
Parcela číslo 1054/45 - odčlenenie diela o výmere 15 a 19 m2 a pričlenenie do parc. č. 1054/133/134   Viď kúpna zmluva
      
Parcela číslo 2249/30 - o výmere 70 m2    Viď kúpna zmluva
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!