Rekonštrukcia a rozšírenie budovy ZŠ a MŠ v Rakúsoch

 

Základné informácie

 

Operačný program:     Regionálny operačný program
       
Názov prioritnej osi:      Prioritná os 1 - Infraštruktúra vzdelávania
Názov projektu:      Rekonštrukcia a rozšírenie budovy ZŠ a MŠ v Rakúsoch
Začiatok realizácie:     01.05.2009
Ukončenie:      31.05.2013
Zazmluvnená suma:     769 475,88 €  

                

Projekt bol riadne ukončený.

Monitorovanie projektu bude ukončené 30. 11. 2018.

 

Odkazy na webové sídla

www.ropka.sk 

 

Publicita

 

Fotogaléria 

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!