Revitalizácie obce Rakúsy

 

Základné informácie

 

Operačný program:     Regionálny operačný program
       
Názov prioritnej osi:      Prioritná os 4 - Regenerácia sídiel
Názov projektu:      Revitalizácie obce Rakúsy
Začiatok realizácie:     01.04.2009
Ukončenie:       31.04.2012
Zazmluvnená suma:      487 573,12 €

 

Projekt riadne ukončený. 

Monitorovanie projektu bude ukončené 31. 03. 2018.

 

Odkazy na webové sídla

www.ropka.sk 

 

Publicita

 

Fotogaléria 

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!