Občan

Rok 2016

Zvoz separovaného odpadu za rok 2016

Do vriec a kontajnerov na separovaný odpad ukladať iba:

PLASTY (ŽLTÁ)
plastové fľaše, fľaše z jedlých olejov, plastové obaly z kozmetiky a drogérie

SKLO (ZELENÁ)
sklené fľaše, zaváraninové poháre

KOVY (ČERVENÁ) železné konzervy, hliníkové konzervy, hliníkové plechovky od nápojov, krabice od nápojov

PAPIER (MODRÁ) noviny, časopisy, letáky, zošity, kancelársky papier, papierové krabice, kartón, preložky od vajec

(KRABICE A KARTÓN MÔŽU BYŤ ULOŽENÉ PRI VRECIACH, ALEBO VLOŽENÉ MEDZI KONTAJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD)  

K stiahnutiu

 

Zvoz TKO za rok 2016

Každý druhý štvrtok v mesiaci

 

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!