OBECNÝ ÚRAD

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

Informácie budú sprístupnené občanom obce Rakúsy, ktorí o to prejavia záujem bezplatne.  

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!