Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Obec Rakúsy  Tel.:+ 421 (0)52 452 6728     E-mail:obec.rakusy@mail.t-com.sk

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu odborný zamestnanec MŠ bolo zverejnené na webových sídlach:

  • ZŠ s MŠ Rakúsy,
  • Obecný úrad Rakúsy,
  • Ministerstvo vnútra SR,
  • Okresný úrad v Prešove, odbor školstva,
  • ÚPSVaR v Kežmarku.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

V zmysle §84a zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Rakúsy, Rakúsy 35, 059 76

Kategória voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec v MŠ v pozícii – školský špeciálny pedagóg ,  školský psychológ, sociálny pedagóg

Predpoklady: v zmysle právnej legislatívy

Pracovný pomer na dobu: určitú

Platové podmienky: v zmysle právnej legislatívy

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 19.8.2020 na adresu:            Základná škola s materskou školou Rakúsy 81, 059 76

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania OZ MŠ – neotvárať“.

 

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na ZŠ s MŠ Rakúsy. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 24.8.2020 v čase od 9:00 hod v budove základnej školy a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

 

V Rakúsoch, dňa 28.7.2020                                                              Mgr. Fedáková Lenka

                                                                                                                starostka obce

Zodpovedá: Správca Webu

Samospráva

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obrazeGoogle playApp store

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Rakúsy 35
059 76 Rakúsy

Tel: +421/52 452 67 28

 

Predpoveď počasia

dnes, piatok 18. 9. 2020
takmer jasno 14 °C 6 °C
sobota 19. 9. zamračené 18/6 °C
nedeľa 20. 9. zamračené 19/9 °C
pondelok 21. 9. jasná obloha 21/10 °C

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom