Občan

Sankcie

SANKCIE ZA PORUŠENE POVINNOSTÍ 

Platia ustanovenia §154 a §155 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok). 

Správneho deliktu sa dopustí ten, kto nepodá  priznanie v ustanovenej lehote (do 31. januára-daň z nehnuteľnosti). 

 

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!