Občan

STAVEBNÝ ÚRAD A OZNÁMENIA

 AGENDA

 Agendu stavebného úradu pre obec Rakúsy zabezpečuje príslušný Stavebný úrad  -  Slovenská Ves. 50, 059 02.

Kontaktné údaje: Tel: 052 / 452 29 12   Mail: ocu.slovenska.ves@mail.t-com.sk
 

  • Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!