Stredisko služieb

Stredisko služieb

Rakúsy č. 38, informácie na tel. čísle: +421/52 468 42 71

Stredisko služieb ponúka tieto služby:

Lekárska poradňa pre mamičky s deťmi - streda po ohlásení od 10.30 do 12.30 hod, zodpovedený pracovník: pani MUDr. Viera Janku

Pedikúra - každý párny piatok v mesiaci na základe telefonickej objednávky na čísle 0908 981 625

Poštové služby - denne od 19.00 -  20.00 h (výdaj ohlásených poštových zásielok), zodpovedený pracovník: pani Veronika Neupauerová - výdaj bude v dome č. 175

Fitnes centrum
- vstup po zakúpení lístka v pokladni OcÚ

 

   
     

 

 

 

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!