OBECNÝ ÚRAD

Štruktúra úradu

 

Obecný úrad č. 34 - budova požiarnej zbrojnice

 

Prízemie:

Renáta Pitoňáková - aktivačná činnosť, osobitný príjemca: 052 452 67 28/ kl. 6    social@rakusy.sk

Zuzana Sebešová - aktivačná činnosť, osobitný príjemca: 052 452 67 28/ kl. 5    social@rakusy.sk

Poschodie:

Kornélia Jendrušáková -  evidencia obyvateľstva, miestne dane a poplatky: 052 452 67 28/ kl. 7   register@rakusy.sk 

Božena Jankurová - pokladňa: 052 452 67 28/ kl. 3   pokladna@rakusy.sk 

Mgr. Marcela Fiffiková -. ekonomický úsek - ekonómka: 052 452 67 28/ kl. 4    ekonomka@rakusy.sk  

Obecný úrad č. 35 

 

Poschodie:

Ing. Bystrík Václav - starosta obce: 052/ 468 42 71 alebo 052 452 67 28/ kl. 1   starosta@rakusy.sk

Ing. Katarína Vdovjaková - prednosta obce, personálna agenda a mzdy: 052 452 67 28/ kl. 2    pam@rakusy.sk 

Ing. Jaroslav Bukovina -  projekty, verejné obstarávanie, IKT: 0911 54 68 87  projekty@rakusy.sk

 

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!