OBECNÝ ÚRAD

Súhrnná správa

 

Rok 2018

Súhrnná správa o zákazkach podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.. 
 

Zverejnenie zákaziek nad 5000,00 Eur s DPH  za rok 2018

1. kvartál (1.1.2018 - 31.3.2018) -  zverejnený vo verejnom profile Úradu pre verejné obstarávanie

2. kvartál (1.4. 2018 - 30.6.2018) -  zverejnený vo verejnom profile Úradu pre verejné obstarávanie

3. kvartál (1.7.2018 - 30.9.2018) -  zverejnený vo verejnom profile Úradu pre verejné obstarávanie

4. kvartál (1.10.2018 - 31.12.2018) -  

 

Rok 2017

Súhrnná správa o zákazkach podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.. 
 

Zverejnenie zákaziek nad 5000,00 Eur s DPH  za rok 2017

1. kvartál (1.1.2017 - 31.3.2017) -  zverejnený vo verejnom profile Úradu pre verejné obstarávanie

2. kvartál (1.4. 2017 - 30.6.2017) -  zverejnený vo verejnom profile Úradu pre verejné obstarávanie

3. kvartál (1.7.2017 - 30.9.2017) - zverejnený vo verejnom profile Úradu pre verejné obstarávanie

4. kvartál (1.10.2017 - 31.12.2017) - zverejnený vo verejnom profile Úradu pre verejné obstarávanie

 

Rok 2016

Súhrnná správa o zákazkach podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.. 
 

Zverejnenie zákaziek nad 5000,00 Eur s DPH  za rok 2016 - finančný limit platný od 18. 4. 2016

2. kvartál (1.4.2016 - 30.6.2016) - zverejnený vo verejnom profile Úradu pre verejné obstarávanie

3. kvartál (1.7.2016 - 30.9.2016) - zverejnený vo verejnom profile Úradu pre verejné obstarávanie

4. kvartál (1.10.2016-31.12.2016) - zverejnený vo verejnom profile Úradu pre verejné obstarávanie

 

Zverejnenie zákaziek nad 1000,00 Eur bez DPH  za rok 2016 - finančný limit platný do 18. 4. 2016

1. kvartál (1.1.2016 - 31.3.2016) - zverejnený vo verejnom profile Úradu pre verejné obstarávanie

 

 

Rok 2015

Súhrnná správa o zákazkach podľa § 9 odst. 9 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. (zverejnenie podľa § 99 odst. 2 zákona o verejnom obstarávaní).

Zverejnenie zákaziek nad 1000,00 Eur bez DPH  za rok 2015

1. kvartál (1.1.2015 - 31.3.2015) - zverejnený vo verejnom profile Úradu pre verejné obstarávanie

2. kvartál (1.4.2015 - 30.6.2015) - zverejnený vo verejnom profile Úradu pre verejné obstarávanie

3. kvartál (1.7.2015 - 30.9.2015) - zverejnený vo verejnom profile Úradu pre verejné obstarávanie

4. kvartál (1.10.2015 - 31.12.2015) - zverejnený vo verejnom profile Úradu pre verejné obstarávanie

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!