Určenie miesta výstavby budovy školy

 

Zápisnice okrskovej komisie 

K stiahnutiu

 

 

 

Legislatíva: Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z. a VZN obce Rakúsy č. 2/2017

Typ referenda: Miestne referendum so záväzným odporúčaním

Termín referenda: 4. november 2017 od 7:00 do 21:00 hod. 

Okrskové komisie: komisia č. 1 - budova hasičskej zbrojnice č. 34 (2. poschodie, kancelária DHZ Rakúsy),  komisia č. 2 - budova Centra voľného času č. 250 (prízemie)

 

Referendová otázka: "Ste za to, aby nová budova Základnej školy v Rakúsoch pre deti z miestnej časti Rakúsy - osada", bola vybudovaná v miestnej časti "Rakúsy - osada"?"

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!