OBECNÝ ÚRAD

Verejné obstarávanie

 
Vyhlásené zákazky

 

 

  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 18.2.2016 "Dobudovanie kanalizácie - nádrž na primárny záchyt znečistenia"  11 938,00 €  zákazka (§117) 
Detail 31.1.2017 "Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, spotrebného materiálu a služieb spojených so servisom kancelárskej a výpočtovej techniky vrátane správy siete"  BU-S2017/00031  3 589,73 €  zákazka (§117) 
Detail 20.5.2016 "Projektový manažér - externé riadenie"  246/2016  3 130,00 €  zákazka (§117) 
Detail 3.8.2017 Externý manažment pre projekt s názvom: "Cyklotrasa Rakúsy - Mlynčeky"  BUS201700177  18 500,00 €  zákazka (§117) 
Detail 15.8.2018 Externý manažment pre projekt s názvom: Rozšírenie verejného vodovodu v osade Rakúsy  PRO-S2018/00179    zákazka (§117) 
Detail 14.11.2016 Externý manažment pre projekt v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a s názvom: "Výstavba materskej školy v obci Rakúsy - časť Osada"  522/2016  4 980,00 €  zákazka (§117) 
Detail 18.4.2017 Miestna komunikácia v obci Rakúsy - priepust v mieste križovatky  BU-S2017/00108  29 823,90 €  zákazka (§117) 
Detail 16.8.2018 Občasný stavebný dozor pre projekt s názvom: Rozšírenie verejného vodovodu v osade Rakúsy  PRO-S2018/00181    zákazka (§117) 
Detail 20.2.2017 Ochranné pracovné prostriedky  BU-S2017-00060  4 109,38 €  zákazka (§117) 
Detail 15.8.2018 Oprava MK v obci Rakúsy  PRO-S2018/00178  89 747,84 €  zákazka (§117) 
Detail 7.3.2014 Oznámenie o konečnom poradí uchádzačov verejnej súťaže  3/2014    podlimitná 
Detail 7.3.2014 Oznámenie o vyhodnotení ponúk  3/2014    zákazka (§117) 
Detail 13.8.2018 Preprava žiakov na trase Rakúsy - Pradiareň počas šk. roka 2018/2019  PRO-S2018/00172  44 425,33 €  zákazka (§117) 
Detail 6.9.2016 Prístupová komunikácia k cintorínu - osada  28 873,00 €  zákazka (§117) 
Detail 28.6.2016 Projektová dokumentácia na výstavbu miestnej komunikácie (MK) v obci Rakúsy  281/2016  5 000,00 €  zákazka (§117) 
Detail 9.12.2015 Realizácia procesu verejného obstarávania za účelom výberu zhotoviteľa diela - Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy  2 300,00 €  zákazka (§117) 
Detail 23.3.2016 Realizácia verejného obstarávania vrátane elektronických aukcií  153/2016  19 900,00 €  zákazka (§117) 
Detail 23.12.2013 Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Rakúsy  VO č. 252/2013  157 916,56 €  podlimitná 
Detail 16.8.2016 Rekonštrukcia stúpačiek v osade (nájomné byty) vrátane výmeny sanity  57/2016  13 640,00 €  zákazka (§117) 
Detail 7.9.2018 Rozšírenie vodovodu v obci Rakúsy - Juh (Rad 1 + Vodovodná prípojka)  PRO-S2018/00188  53 750,00 €  zákazka (§117) 
Detail 10.8.2016 Sanácia miesta s nezákonne uloženým odpadom - Rakúsy  341/2016  57 563,92 €  zákazka (§117) 
Detail 10.1.2019 Stavebné práce pre projekt s názvom: Rozšírenie verejného vodovodu v osade Rakúsy  R2019/0006  39 498,93 €  zákazka (§117) 
Detail 17.3.2016 Stavebný dozor pre projekt "Zateplenie obecnej budovy v športovom areáli"  147/2016  1 626,37 €  zákazka (§117) 
Detail 5.5.2017 Stavebný dozor pre projekt: Výstavba materskej školy v obci Rakúsy - časť osada  BU-S2017/00123  4 095,00 €  zákazka (§117) 
Detail 8.5.2014 Tovar - 16000000-5 Kúpa- traktora, návesu a čelného nakladača.  5/2014  32 120,00 €  podlimitná 
1 |  2 |  »
© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!