Voľby do národnej rady SR

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2016

Povinnosť zverejenia informácií o podmienkach práva voliť a práva byť volený podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obec podľa osobitného predpisu (Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov.) uvedenú informáciu zverejňuje aj v jazyku národnostnej menšiny - rómskom jazyku. 

Ďalšie informácie so vzormi volebných tlačív sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra SR - www.minv.sk/?nr16-vzory

K stiahnutiu

 

 

Doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka 

Obec Rakúsy za účelom zabezpečenia doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce zverejňuje nasledovnú elektronickú adresu:

obec.rakusy@mail.t-com.sk

 

 

Informácie o volebných okrskoch v obci

Obec zriaďuje dva volebné okrsky:

Okrsok č. 1     Obecný úrad č. 34 - budova požiarnej zbrojnice    Zasadacia miestnosť na poschodí

Okrsok č. 2     Centrum voľného času č. 250 - Osada

 

 

Výsledky volieb v obci

Kompletné výsledky volieb nájdete na tomto odkaze: VOĽBY OBEC RAKÚSY 2016

 


Celoslovenské výsledky

Výsledky nájdete na tomto odkaze: PARLAMENTNÉ VOĽBY 2016

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!