Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Zápisnice z volieb VÚC 2017 - volebný okrsok číslo 1 - obec a volebný okrsok číslo 2 - osada 

K stiahnutiu

 

 

 

Povinnosť zverejenia informácií o podmienkach práva voliť a práva byť volený podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obec podľa osobitného predpisu (Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov.) uvedenú informáciu zverejňuje aj v jazyku národnostnej menšiny - rómskom jazyku. 

 

K stiahnutiu

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!