Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie k voľbám nájdete v priložených súboroch nižšie.

 

Kontakt na zapisovateľku MVK p. Boženu Malinovú: 0905 903 181  

 

Doručovanie kandidátnych listín:

1.       Do podateľne OcÚ v pracovných dňoch od 7.00 do 14.00 h 

2.       Osobne k zapisovateľke MVK p. Božene Malinovej v čase od 18.00 do 21.00 h. 11. septembra 2018 je možné odovzdať listiny zapisovateľke od 18.00 do 24.00 h

 

Termíny zverejnenia podľa termínov na elektronickej úradnej tabuli:

12. november 2018 - Zápisnica miestnej volebnej komisie

28. september 2018 - Umiestňovanie volebných plagátov

21. september 2018 - Zoznam registrovaných kandidátov

28. august 2018 - Emailová adresa

21. august 2018 - Volebné okrsky

6. august 2018 - Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu a počet obyvateľov v čase vyhlásenia volieb. 

19. júl 2018 - Informácie pre voliča

 

K stiahnutiu

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!