Zberné miesto - novostavba

 

Základné informácie

 

Operačný program:      Operačný program Životné prostredie
       
Názov prioritnej osi:      Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo
Názov projektu:      Zberné miesto - Novostavba
Začiatok realizácie:     01.07.2013
Ukončenie:             31.12.2015
Zazmluvnená suma:       163 190 €

 

Projekt je riadne ukončený.

Monitorovanie projektu bude ukončené 28. 02. 2021. 

 

Odkazy na webové sídla 

www.minzp.sk

www.opzp.sk

www.sazp.sk

 

Publicita


Fotogaléria

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!