Zodpovedná osoba - Ochrana osobných údajov

V zmysle § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zverejňujeme kontakt na Mgr. Jozefa Jendrichovského, ktorý vykonáva funkciu zodpovednej osoby v zmysle Zmluvy č. ZO-2018-08-01 o poskytovaní služieb platnej od 20. 3. 2018 a účinnej od 21. 3. 2018.

 

Link zverejnenia zmluvy:

Zodpovedná osoba 

 

© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!