Zodpovedná osoba - Ochrana osobných údajov

V zmysle § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zverejňujeme kontakt na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorej činnosť je zabezpečovaná v zmysle zmluvy č. ZO-2018-08-01 o poskytovaní služieb platnej od 20. 3. 2018 a účinnej od 21. 3. 2018:

Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Jendrichovský

Email: info@zodpovednaosoba.eu 

Telefón:  +421 911 794 174


 

Ochrana osobných údajov a informovanie dotknutých osôb

 

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!