OBECNÝ ÚRAD

Zrealizované prieskumy

Prieskumy trhu bez výzvy pri zákazkach do 15000 €

 

Rok 2018

 

Doplnkové pracovné oblečenie pre MOPS

Šatňové lavičky

Mobilný dielenský pracovný stôl

Futbalové striedačky pre OFK

Skrine pre DHZ Rakúsy

Odborná kontrola multifunkčného ihriska 2018

Likvidácia kuchynského odpadu 2018

Identifikačné náramky pre obecné podujatie 2018

Zábavné atrakcie na hasičskú súťaž 2018 

Pracovná obuv - poltopánky pre MOPS

Hroti proti lastovičkám

Plechová garáž na ihrisko

Oplotenie cintorína v obci 

Materiálové a technické vybavenie pre DHZ Rakúsy 2018

Plechová garáž do obecného parku

Digitálna tlač a väzba mesačníka Spektrum 2003

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Potlač pracovného textilu
 


Prieskumy trhu bez výzvy pri zákazkach do 5000 € bez DPH  (do 30. 6. 2017) resp. do 15000 € (od 1. 6. 2017) 

 

Rok 2017

 

Materiálové a technické vybavenie pre Stolnotenisový oddiel

Technika - Miestna občianska poriadková služba

Pracovné odevy a pomôcky - Miestna občianska poriadková služba

Univerzálny robot s príslušenstvom pre potreby jedálne

Zosilená podhrabová doska - rekonštrukcia ihriska

Plotové panely - rekonštrukcia ihriska

Multimediálna technika - projekcia

Atrakcie na rozlúčku s letom dňa 27. 8. 2017

Materiálové a iné technické vybavenie pre DHZ Rakúsy

Energetický certifikát pre projekt: Výstavba materskej školy v obci Rakúsy - časť osada

Veľkoplošná reklamná tabuľa a trvalá vysvetľujúca tabuľa pre projekt: Výstavba materskej školy v obci Rakúsy - časť osada

Výroba a montáž dreveného schodišťa na obecnom úradu Rakúsy

Vyrovnávanie podlahy a lepenie PVC 

Digitálna tlač a väzba mesačníka Spektrum 2003 

Vianočné osvetlenie 

Nákup prívesného vozíka 

 

Prieskumy trhu bez výzvy pri zákazkach do 1000 € bez DPH (do 18. 4. 2016) resp.  do 5000 € bez DPH (od 18. 4. 2016)

 

Rok 2016

Pracovný nerezový stôl

Nákup rekuperačnej jednotky 

Reklamné predmety obce

Zaradenie obce do informačno-propagačnej knihy obcí a miest

Vypracovanie prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie

Stavebné práce na objekte Šatne TJ - omietky a maľby

Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí vrátane rekonštrukcie rozvodov

Prenájom šmýkačky pre potreby súťaže

Rekonštrukcia stúpačiek v osade (nájomné byty)

Štiepkovač

Plastové vrecia pre separovaný odpad

Plastové dvere - vstup do prevádzkovej budovy na cintoríne - osada

Motorová píla Stihl MS 362

Železobetónové rúry

Vnútorné omietky - pastoročná budova Osada 

Elektrická panvica - jedáleň

Elektronický aukčný systém

Časopis Spektrum - tlač

 

 

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!