Zmluva č. 0056-PRB/2012/Z

Typ:
Číslo: 0056-PRB/2012/Z 
Predmet : Stavba obytný dom, ktorá sa nachádza v k.ú. Rakúsy na parcele registra ,,C" , parc. č. 1054/34, o výmere 181m², zastavanej plochy, súp.č 261, zapísanej na LV č. 1
Stavba obytný dom, ktorá sa nachádza v k.ú. Rakúsy na parcele registra ,,C" , parc. č. 1054/35, o výmere 306m², zastavanej plochy, súp. č. 262, zapísanej na LV č. 1
 
Partner: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
IČO: 30416094
Adresa: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15
Dátum zverejnenia: 14.1.2014 
Dátum účinnosti: 15.1.2014 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 160 880,02 EUR 
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Veľkosť: 122.3 kB
Previazané dokumenty:
© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!