Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva 43/2005 W-control 14.2.2005 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Rakúsy Ing. Jarabinský Vladimír - Enviroline 41146531   
Detail Zmluva 92014 23.6.2005 Predávajúca OBEC Rakúsy je výlučným vlastníkom C-KN parcely č. 1054/2 o výmere 921... Obec Rakúsy 0032648   
Detail Zmluva Pekáreň Gros 1 1.6.2007 Dodávka pekárenských výrobkov - ŠJ Pekáreň Gross, s.r.o. 31677258   
Detail Zmluva Dodatok č. 1 k 43/2005 W-contr 31.7.2007 Dodatok č. 1 k prevádzkovaniu verejnej kanalizácie W-Control, s.r.o. 36804207   
Detail Zmluva 4965/2008 25.4.2008 Dodávka mliekarenských a iných výrobkov podľa ponukového listu a potrieb ŠJ Tatranská mliekareň, a.s. 31654363   
Detail Zmluva 1-RPC PP/2008 9.5.2008 Zmluva o poštových službách Slovenská pošta, a.s. 36631124   
Detail Zmluva NZ bez čísla Ján Kuruc 2008 4.11.2008 Nájomná zmluva za hrobové miesto Ján Kuruc   33,19 EUR 
Detail Zmluva Dohoda Coop Jednota 19.3.2009 Dodávka tovaru zo skladu podľa výberu COOP Jednota Poprad    
Detail Zmluva Mešár 1 6.9.2010 Dodávka ovocia a zeleniny pre ŠJ Marek Mešár 33879737   
Detail Zmluva 01/2010 30.12.2010 ZBERNĚ MIESTO, NOVOSTAVBA, Rakúsy - osada, parc.č. 1054/3, 1054/31 Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. 45 371 415  5 425,00 EUR 
Detail Zmluva bez čísla EX. Manž. ZM 30.12.2010 Zmluva o externom manažmente, Zberné miesto- Novostavba Realityplus 41761952   
Detail Zmluva Dodatok č. 2 k 43/2005 W-contr 1.1.2011 Dodatok č. 2 k prevádzkovaniu verejnej kanalizácie W-Control, s.r.o. 36804207   
Detail Zmluva 2 SP 10.1.2011 Dodatok k zmluve poštových služieb Slovenská pošta, a.s. 36631124   
Detail Zmluva 30/2012 23.3.2012 ZBERNÉ MIESTO- NOVOSTAVBA PROSPECT spol. s.r.o. 34 107 100  109 235,00 EUR 
Detail Zmluva 03/2012 24.5.2012 Zmluva o dielo - vypracovanie Územného plánu obce Rakúsy Ing. arch. Viktor Malinovský 35576081  11 724,00 EUR 
Detail Zmluva 3 SP 8.6.2012 Dodatok k poskytovaniu poštových služieb Slovenská pošta, a.s. 36631124   
Detail Zmluva 6/2012 28.6.2012 Rekonštrukcia komunitného centra v obci Rakúsy, prístavba a zmena dokončenej stavby,... Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. 45 371 415   
Detail Zmluva 012/2013 31.12.2012 Audítorská spoločnosť AMK audit, s.r.o. 43890229  1 100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodatok č. 3 k 43/2005 W-contr 1.1.2013 Dodatok č. 3 k prevádzkovaniu verejnej kanalizácie W-Control, s.r.o. 36804207   
Detail Zmluva NZ 5/2013 2.1.2013 Nájomná zmluva - hrobové miesto Mikuláš Gábor   20,00 EUR 
© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!