Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka #00007802 12.2.2019 Internetová objednávka:
Sušička prádla - reprezentatívne účely
INTERGAM s.r.o. 44470011  272,00 EUR 
Detail Objednávka 00326488 13.4.2018 Internetová objednávka pracovných prostriedkov - podľa prílohy DELUX ZPS, s.r.o. 35934590  320,04 EUR 
Detail Zmluva 0056-PRB/2012/Z 14.1.2014 Stavba obytný dom, ktorá sa nachádza v k.ú. Rakúsy na parcele registra ,,C" , parc. č.... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 30416094  160 880,02 EUR 
Detail Zmluva 00931517805 2.5.2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436   
Detail Zmluva 01/01/2015 30.1.2015 Rámcová dohoda na dodávku architektonických služieb a stavebného poradenstva Projekčná kancelária Archa, s.r.o. 45371415   
Detail Zmluva 01/2010 30.12.2010 ZBERNĚ MIESTO, NOVOSTAVBA, Rakúsy - osada, parc.č. 1054/3, 1054/31 Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. 45 371 415  5 425,00 EUR 
Detail Zmluva 01/BO/SJ/2018 Brantner 28.8.2018 Zmluva o poskytovaní služieb - zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov - doba... Brantner Poprad, s.r.o. 36444618  432,00 EUR 
Detail Zmluva 010 9002022 30.8.2013 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 596 546  160 881,00 EUR 
Detail Zmluva 012/2013 31.12.2012 Audítorská spoločnosť AMK audit, s.r.o. 43890229  1 100,00 EUR 
Detail Objednávka 01405 23.8.2019 Kvetináč vymývaný betón 1ks
Liatinová lavička 6ks
Betónový odpadkový kôš 6ks
ADVAS s.r.o. 275 49 674  2 190,11 EUR 
Detail Objednávka 022018 10.1.2018 Hudobné vystúpenie na podujatie - 26. 8. 2018 Dávid Bjalončík - uniMax 51699630  600,00 EUR 
Detail Zmluva 02828/2017-PKZO-K40042/17.00 11.12.2017 Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva č. 02828/2017-PKZO-K40042/17.00 - Obec Rakúsy Slovenský pozemkový fond 17335345  0,00  
Detail Zmluva 03/2012 24.5.2012 Zmluva o dielo - vypracovanie Územného plánu obce Rakúsy Ing. arch. Viktor Malinovský 35576081  11 724,00 EUR 
Detail Objednávka 032018 10.1.2018 Kancelárske potreby pre OcÚ KP plus, s.r.o. 36475025  104,61 EUR 
Detail Zmluva 04/01/2016 5.1.2016 Dohoda o použití cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla... Peter Kuruc - Hasičská zbrojnica    
Detail Zmluva 04/149/19Pv 9.1.2019 Zmluva o dodávke vody č.402 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Objednávka 042010 Unimagnet 18.4.2018 Internetová objednávka:
Magnety pre OcÚ
Unimagnet, s.r.o. 28155831  12,68 EUR 
Detail Objednávka 042469 25.4.2018 Internetová objednávka:
Magnetické doplnky pre OcÚ
Unimagnet, s.r.o. 28155831  18,84 EUR 
Detail Zmluva 046/4.1.MP/2013 24.12.2013 Zberné miesto- NOVOSTAVBA, Kod ITMS: 24140110278 Ministerstvo životného prostredia SR 42181810   
Detail Zmluva 046/4.1MP/2013 27.12.2013 Zberné miesto- Novostavba Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 421 81810  163 190,00 EUR 
© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!