Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva 05/149/19Pv 9.1.2019 Zmluva o dodávke vody - č. 10 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Objednávka 05677 30.10.2018 Internetová objednávka:
M-vesiak DW19 G8 nerez - 130 ks - šatne telocvičňa
KNN, s.r.o. 46675493  63,70 EUR 
Detail Zmluva 0905/127630 24.9.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s.    
Detail Objednávka 09296902 16.2.2018 Internetová objednávka: Kuchynský robot pre potreby ŠJ

Robot RM-40 H, strúhacia komora,...
Gastrolux, s.r.o. 36413186  4 512,00 EUR 
Detail Zmluva 1 25.2.2016 Poskytnutie príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnenných UoZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Zmluva 1 31.5.2016 zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Objednávka 1 5.6.2014 Objednávka nasledovného tovaru: Rukavice gumené jednorázové ZAMAZ, spol. s.r.o.   0,00  
Detail Zmluva 1 23.12.2015 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok    
Detail Zmluva 1 12.12.2016 Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 15. apríla 2016 Lenka Badžová    
Detail Zmluva 1 12.12.2016 Dodatok ku kúpnej zmluve Ján Badžo    
Detail Zmluva 1 12.12.2016 Dodatok ku kúpnej zmluve Ján Pišta    
Detail Zmluva 1 - ZoD/2017/4/1 1.6.2017 Dodatok k Zmluve o dielo BEL SLOVAKIA, s.r.o. 35467715   
Detail Zmluva 1 Adventisti 2.1.2017 Dodatok k nájomnej zmluve Cirkev adventistov siedmeho dňa    
Detail Zmluva 1 ATH-PO 21.6.2016 Doplnenie článku 5.1 zmluvy o poskytovaní služieb - Odmena poskytovateľa - 150 € + DPH -... ATH-PO s.r.o. 46727540  150,00 EUR 
Detail Zmluva 1 Cimbaľák 28.10.2013 Dodatok k uplatneniu zľavy pre dodávku mäsa a mäsových výrobkov - ŠJ Cimbaľák s.r.o. 36473219   
Detail Zmluva 1 k NZ 4.11.2018 19.11.2018 Dodatok k nájomnej zmluve Ing. Marián Kuruc   80,00 EUR 
Detail Zmluva 1 k ZoS USVRK-OIP 20.12.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768-001
Národný projekt: Podpora...
Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva 1 Kuruc 5.7.2016 k dohode o použití cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla... Peter Kuruc    
Detail Zmluva 1 ST 11.11.2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - Slovak telekom - t. č. 0902217388 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Zmluva 1 UPO 27.8.2014 Územný plan obce Rakúsy - zmena času plnenia Ing. arch. Viktor Malinovský 35576081   
© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!