Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva 1 UPSVR 25.1.2017 Dohoda o zabezpečovaní podmienok aktivačnej činnosti a poskytnutí príspevku Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Kežmarok 37938606   
Detail Zmluva 1 UPSVR1 25.1.2017 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Kežmarok 37938606   
Detail Zmluva 1 Zateplenie obecnej budovy 14.3.2016 Zateplenie obecnej budovy v športovom areáli Merate, s.r.o. 46571698   
Detail Zmluva 1-RPC PP/2008 9.5.2008 Zmluva o poštových službách Slovenská pošta, a.s. 36631124   
Detail Zmluva 1, 2, 3 ST 22.5.2017 Dodatok z zmluve k číslu: 911585404, 911546887, 911845375 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Zmluva 1, 2, 3 ST 22.5.2017 Dodatok z zmluve k číslu: 911585404, 911546887, 911845375 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Zmluva 1/1/2016 29.12.2015 Nájomná zmluva - nájomný byt Marián Polhoš   33,95 EUR 
Detail Zmluva 1/1/2017 3.1.2017 Nájomná zmluva Marián Polhoš   35,09 EUR 
Detail Zmluva 1/11/2013 25.11.2013 Vytvorenie web stránky pre Obec Rakúsy NAJ, s. r.o. 36515001  300,00 EUR 
Detail Zmluva 1/11/2015 18.11.2015 Nájomná zmluva za prenájom priestoru Komunitného centra - nekomerčný charachter Cirkev adventistov siedmeho dňa - zastúpenie p. Pist Jozef    
Detail Zmluva 1/11/2016 4.11.2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Pozemkové spoločenstvo urbárskeho majektu obec Rakúsy 17148936   
Detail Zmluva 1/11/2017 16.11.2017 Zmluva o prenájme objektu na účely vykonávania smútočných obradov Rímskokatolícka cirkev 31999794   
Detail Zmluva 1/12/2010 19.3.2014 ,,Zhotoviteľ/dodávateľ/poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/ auditu súvisiaceho... Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. 45 371 415   
Detail Zmluva 1/2013 4.1.2013 Dodatok č.1 k zmluve č. tz2012-09-28mk3 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva 1/2013 4.1.2013 Dodatok č.2 ku zmluve č. A/1948/04/2011.
Zmluva o aktualizácii programov
TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva 1/2013 30.1.2013 Nebytové priestory v objekte so súpisným číslom 55, stojacom na parcele KN-C číslo 320 o... Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok 31999239  3 362,00 EUR 
Detail Zmluva 1/2013 10.1.2013 Inzercia obce Rakúsy v publikácií ,,CESTOVANIE PO SLOVENSKU" NEO Slovakia, s.r.o. 46 463 127  124,00 EUR 
Detail Zmluva 1/2013 30.1.2013 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti a koordinovaného doplňovania knižného fondu... Podtatranská knižnica v Poprade    
Detail Zmluva 1/2013 22.2.2013 Nájomná zmluva - dvojhrobové miesto Božena Glovňová   40,00 EUR 
Detail Zmluva 1/2014 17.2.2014 Poskytnutie účelovo viazaného sponzorského príspevku v sume 1 000€ na prevenciu,... Nemocnica Dr. Vojecha Alexandra v Kežmarku n.o. 37886436  1 000,00 EUR 
© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!