Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva ZoZVB bez čísla Pitoň. 2018 16.11.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena Renáta Pitoňáková, Ľudmila Pitoňáková, Silvia Pitoňáková, Jozef Pitoňák, Martin Pitoňák    
Detail Zmluva ZoZDE-9600227434 30.7.2019 Zmluva o združenej dodávke elektriny Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256   
Detail Zmluva ZoUV 105/2018 12.8.2019 Zmluva o umeleckom výkone Roman Grich - OLYMPIC REVIVAL    
Detail Zmluva ZoSI 10/2018 18.10.2018 Zmluva o spoločnej investícii Rímskokatolícka cirkev 31999794  30 000,00 EUR 
Detail Zmluva ZoPVS 0911534176 11.10.2018 Telekomunikačné služby k číslu 0911 534 176 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Zmluva ZoPVS 0910265750 18.11.2019 Telekomunikačné služby k číslu 0910265750 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Zmluva ZoPVS 0910261569 18.11.2019 Telekomunikačné služby k číslu 0910261569 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Zmluva ZoPSOÚ Topset 2018 14.6.2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Solutions, s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva ZoPS1/8/2018 Preprava 27.8.2018 Zmluva o poskytovaní služieb - preprava žiakov na trase Rakúsy - Pradiareň - šk. rok,... Theisz Trans, s.r.o. 50196022  43 545,60 EUR 
Detail Zmluva ZoPS Telekom 0903779031 12.12.2018 Zmluva o poskytovaní služieb - paušál - ekonomický úsek Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Zmluva ZoPS Telekom 0903773043 12.12.2018 Zmluva o poskytovaní služieb - paušál starostka obce Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Zmluva ZoPS Telekom 0902510266 30.11.2018 Zmluva o poskytovaní služieb - MOPS - paušál Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Zmluva ZoPS audítor 2018 25.1.2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb AMK audit, s.r.o. 43890229  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva ZoPS 2/8/2018 Ext. manž. 27.8.2018 Zmluva o poskytovaní služieb - Externý manažment pre projekt s názvom: Rozšírenie verejného... Ing. Igor Firment 34919627  1 350,00 EUR 
Detail Zmluva ZoPS 1/8/2018 20.8.2018 Zmluva o poskytovaní služieb - Odborná kontrola multifunkčného ihriska v obci Rakúsy Technická inšpekcia, a.s. 36653004  120,00 EUR 
Detail Zmluva ZoPS 1/8/2017 21.8.2017 Zmluva o poskytovaní služieb - zabezpečenie prepravy žiakov na vyučovací proces na trase... Theisz Trans, s.r.o. 50196022  33 480,00 EUR 
Detail Zmluva ZoPP 1/11/2017 21.11.2017 Zmluva o prenájme pozemkov Obec Mlynčeky 00326411   
Detail Zmluva ZoPP 1/1/2017 12.1.2017 Zmluva o prenájme pozemkov Pozemkové spoločenstvo urbárskeho majetku obce Rakúsy 17148936  323,65 EUR 
Detail Zmluva ZoPD VZN1/2015 DHZ 23.5.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č, 1/2015 - DHZ Rakúsy Dobrovoľný hasičský zbor Rakúsy 00177474  2 500,00 EUR 
Detail Zmluva ZoGÚ SK365600000001635921027 17.12.2018 Zmluva o grantovom účte - predfinancovanie projekt Rozšírenie verejného vodovodu v osade Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!