Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva 1/4/2016 5.5.2016 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu H+EKO, spol. s r. o. 31688985   
Detail Zmluva 1/7/2015 15.6.2015 Nájomná zmluva - nájomný byt Márian Polhoš    
Detail Zmluva 1/7/2016 29.6.2016 Nájomná zmluva - byt Marián Polhoš   35,09 EUR 
Detail Zmluva 1/7/2016 1.7.2016 Zmluva o poskytovaní služieb - Projektový manažér - externé riadenie Support and Consulting, s.r.o. 36335576  2 700,00 EUR 
Detail Zmluva 10 22.10.2014 Kúpna zmluva Rastislav Gábor, parcela č. 1054/196 o výmere 46m² Obec Rakúsy 0032648  152,72 EUR 
Detail Zmluva 10 10.10.2014 Krátkodobé cestovné poistenie Poistná zmluva číslo 24042116158 GENERALI    
Detail Zmluva 10 23.10.2014 Uzatvorenie dodatku č.1 k Zmluve č35/ZD1-59/2014 uzatvorenej dňa 03.09.2014 Slovesnká agentúra životného prostredia 00626031   
Detail Zmluva 10 30.10.2014 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela pozostávajúceho zo: Uloženia tuhého komunálneho... Mestský podnik Spišská Belá, spol.s r.o. 36 489 042   
Detail Zmluva 10 OH 30.10.2014 Občianske hliadky - bezpečnosť a poriadok v obci Rakúsy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00 681 156   
Detail Zmluva 10/1/2016 22.12.2015 Nájomná zmluva - nájomný byt Peter Mirga   33,95 EUR 
Detail Zmluva 10/1/2017 3.1.2017 Nájomná zmluva Peter Mirga   35,09 EUR 
Detail Zmluva 10/2013 30.10.2013 Občianske hliadky -bezpečnosť a poriadok v obci Rakúsy OZ LPSI 37 945 611  600,00 EUR 
Detail Zmluva 10/2013 26.10.2013 Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti medzi Poskytovateľom a... Ministrestvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  204 999,87 EUR 
Detail Zmluva 10/2013 23.5.2013 Nájomná zmluva - dvojhrobové miesto Július Pišta, Margita Pištová   40,00 EUR 
Detail Zmluva 10/2014 17.11.2014 Nájomná zmluva - hrobové miesto Martin Mirga   20,00 EUR 
Detail Zmluva 10/2014 5.9.2014 Preprava sa bude uskutočňovať na základe žiadosti objednávateľa prostredníctvom osobitnej... Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť 36 479 560    
Detail Zmluva 10/2014 17.10.2014 Predmetom tohto Dodatku č.1 je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu a zmena... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810   
Detail Zmluva 10/2015 17.12.2015 Nájomná zmluva - jednohrobové miesto Dana Mišalková   20,00 EUR 
Detail Objednávka 10/2018 28.2.2018 Oprava elektrického čerpadla - 3,7 kW - 1 ks Peter Pitoňák 31253831  300,00 EUR 
Detail Objednávka 10/2019 30.1.2019 Tonerová náplň – LSML – T-104 Pavel Višňovský 52088430  69,00 EUR 
© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!