Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva 1/2015 28.1.2015 Predávajúca OBEC Rakúsy predáva na základe uznesenia číslo 3/2008 zo dňa
13.3.2008,výpis...
Obec Rakúsy 0032648   
Detail Zmluva 102/2016/§54-CzKN 19.8.2016 Dohoda o poskytnutí finančných na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného... Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Objednávka J/8/6/2017 9.6.2017 Objednávka pre jedáleň:
Bravčové karé bez kosti - 10 kg, hovädzie zadné býk - 10 kg,...
Cimbaľák s.r.o. 36473219   
Detail Objednávka J/6/11/2019 1.11.2019 Objednávka pre jedáleň Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
Detail Zmluva Zmluva 1/2020 4.1.2020 Prenájom kultúrnej miestnosti Jakub Gallik    
Detail Zmluva 1/2015 28.1.2015 Predmetom tejto zmluvy je spolupráca Objednávateľa a Zhotoviteľa vo veci informovania a... P4U, s.r.o. 46391100   
Detail Zmluva 1 - ZoD/2017/4/1 1.6.2017 Dodatok k Zmluve o dielo BEL SLOVAKIA, s.r.o. 35467715   
Detail Objednávka J/1/3/2019 1.3.2019 Objednávka pre jedáleň Tatranská mliekareň, a.s. 31654363   
Detail Zmluva 5190047169 3.1.2020 Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545   
Detail Objednávka 42015 3.2.2015 Na základe predchádzajúceho telefonického kontaktu si u Vás objednávame dodanie služby
-...
Pavol Džadoň elektroinštalácia    
Detail Objednávka J/2/3/2019 1.3.2019 Objednávka pre jedáleň Inmedia s.r.o. 36019208   
Detail Objednávka J/7/11/2019 11.11.2019 Objednávka pre jedáleň Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
Detail Zmluva Dohoda 19/46/052/483 27.12.2019 Dohoda o aktivačnej činnosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Zmluva 3/2014 12.3.2014 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice Podtatranská knižnica v Poprade    
Detail Objednávka J/1/1/2018 5.1.2018 Objednávka pre jedáleň:
cesnak - 0,5 kg, citróny - 2 kg, mandarínky - 12 kg, kaleráb - 1,50...
Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
Detail Objednávka J/4/3/2019 1.3.2019 Objednávka pre jedáleň Mäsovýroba Dončák s.r.o. 46305718   
Detail Objednávka J/8/11/2019 11.11.2019 Objednávka pre jedáleň Mäsovýroba Dončák s.r.o. 46305718   
Detail Zmluva NZ1€14/2014/RCS 19.2.2014 Rozšírenie STL plynovodu v obci Rakúsy Zmluva o udržbe a opravách plynárenského zariadenia 35 910 739   
Detail Objednávka J/2/1/2018 5.1.2018 Objednávka pre jedáleň:
Vajcia - 150 ks
BB SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225   
Detail Objednávka J/5/3/2019 1.3.2019 Objednávka pre jedáleň Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!