Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva 1/2015 28.1.2015 Predávajúca OBEC Rakúsy predáva na základe uznesenia číslo 3/2008 zo dňa
13.3.2008,výpis...
Obec Rakúsy 0032648   
Detail Zmluva 102/2016/§54-CzKN 19.8.2016 Dohoda o poskytnutí finančných na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného... Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Objednávka J/8/6/2017 9.6.2017 Objednávka pre jedáleň:
Bravčové karé bez kosti - 10 kg, hovädzie zadné býk - 10 kg,...
Cimbaľák s.r.o. 36473219   
Detail Zmluva 1/2015 28.1.2015 Predmetom tejto zmluvy je spolupráca Objednávateľa a Zhotoviteľa vo veci informovania a... P4U, s.r.o. 46391100   
Detail Zmluva 1 - ZoD/2017/4/1 1.6.2017 Dodatok k Zmluve o dielo BEL SLOVAKIA, s.r.o. 35467715   
Detail Objednávka 42015 3.2.2015 Na základe predchádzajúceho telefonického kontaktu si u Vás objednávame dodanie služby
-...
Pavol Džadoň elektroinštalácia    
Detail Zmluva 3/2014 12.3.2014 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice Podtatranská knižnica v Poprade    
Detail Objednávka J/1/1/2018 5.1.2018 Objednávka pre jedáleň:
cesnak - 0,5 kg, citróny - 2 kg, mandarínky - 12 kg, kaleráb - 1,50...
Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
Detail Zmluva NZ1€14/2014/RCS 19.2.2014 Rozšírenie STL plynovodu v obci Rakúsy Zmluva o udržbe a opravách plynárenského zariadenia 35 910 739   
Detail Objednávka J/2/1/2018 5.1.2018 Objednávka pre jedáleň:
Vajcia - 150 ks
BB SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225   
Detail Zmluva Z2212012018201 26.10.2013 Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Rakúsy Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621   
Detail Objednávka J/3/1/2018 5.1.2018 Objednávka pre jedáleň:
Zemiaky- 200 kg
AKUAGRO, s.r.o. 36480592   
Detail Zmluva 3/2012 30.12.2013 Termín dodania tovaru. do 8 týždňov od vypísania záväznej objednávky. Pričom objednávka... PROSPECT spol. s.r.o. 34 107 100   
Detail Objednávka J/4/1/2018 5.1.2018 Objednávka pre jedáleň:
Hovädzie mäso zadné - 10 kg, bravčové stehno- 6 kg, bravčové...
Cimbaľák s.r.o. 36473219   
Detail Zmluva DOD/01-2013/114/2012-IZ-5.0/V 5.12.2013 Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach s... Fond sociálneho rozvoja 30 854 687   
Detail Objednávka J/5/1/2018 5.1.2018 Objednávka pre jedáleň:
Múka polohrubá - 30 kg, múka hladká - 10 kg, mlieko - 4 bal.,...
Inmedia s.r.o. 36019208   
Detail Objednávka J/4/3/2018 9.3.2018 Objednávka pre jedáleň:
Syr tehla - 3 kg, maslo - 8 kg, tvaroh - 5 kg, bryndza - 1 kg, smotana...
Tatranská mliekareň, a.s. 31654363   
Detail Zmluva 5/2013 22.1.2014 Správa informačného systému URBIS NAJ, s r.o. 36515001   
Detail Objednávka J/5/3/2018 9.3.2018 Objednávka pre jedáleň:
Banány - 1,3 kg, paradajky - 0,4 kg, citróny - 1 kg, paprika zel. -...
Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
Detail Objednávka J/6/3/2018 9.3.2018 Objednávka pre jedáleň:
Hovädzie zadné - 6 kg, bravč. stehno - 5 kg, bravč. karé bez kosti...
Cimbaľák s.r.o. 36473219   
© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!