Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva 1/2015 28.1.2015 Predávajúca OBEC Rakúsy predáva na základe uznesenia číslo 3/2008 zo dňa
13.3.2008,výpis...
Obec Rakúsy 0032648   
Detail Zmluva 102/2016/§54-CzKN 19.8.2016 Dohoda o poskytnutí finančných na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného... Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Objednávka J/8/6/2017 9.6.2017 Objednávka pre jedáleň:
Bravčové karé bez kosti - 10 kg, hovädzie zadné býk - 10 kg,...
Cimbaľák s.r.o. 36473219   
Detail Zmluva 1/2015 28.1.2015 Predmetom tejto zmluvy je spolupráca Objednávateľa a Zhotoviteľa vo veci informovania a... P4U, s.r.o. 46391100   
Detail Zmluva 1 - ZoD/2017/4/1 1.6.2017 Dodatok k Zmluve o dielo BEL SLOVAKIA, s.r.o. 35467715   
Detail Objednávka J/1/3/2019 1.3.2019 Objednávka pre jedáleň Tatranská mliekareň, a.s. 31654363   
Detail Objednávka 42015 3.2.2015 Na základe predchádzajúceho telefonického kontaktu si u Vás objednávame dodanie služby
-...
Pavol Džadoň elektroinštalácia    
Detail Objednávka J/2/3/2019 1.3.2019 Objednávka pre jedáleň Inmedia s.r.o. 36019208   
Detail Zmluva 3/2014 12.3.2014 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice Podtatranská knižnica v Poprade    
Detail Objednávka J/1/1/2018 5.1.2018 Objednávka pre jedáleň:
cesnak - 0,5 kg, citróny - 2 kg, mandarínky - 12 kg, kaleráb - 1,50...
Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
Detail Objednávka J/4/3/2019 1.3.2019 Objednávka pre jedáleň Mäsovýroba Dončák s.r.o. 46305718   
Detail Zmluva NZ1€14/2014/RCS 19.2.2014 Rozšírenie STL plynovodu v obci Rakúsy Zmluva o udržbe a opravách plynárenského zariadenia 35 910 739   
Detail Objednávka J/2/1/2018 5.1.2018 Objednávka pre jedáleň:
Vajcia - 150 ks
BB SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225   
Detail Objednávka J/5/3/2019 1.3.2019 Objednávka pre jedáleň Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
Detail Zmluva Z2212012018201 26.10.2013 Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Rakúsy Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621   
Detail Objednávka J/3/1/2018 5.1.2018 Objednávka pre jedáleň:
Zemiaky- 200 kg
AKUAGRO, s.r.o. 36480592   
Detail Zmluva č.z.12019 4.3.2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Audit TM s.r.o. 46431977   
Detail Zmluva 3/2012 30.12.2013 Termín dodania tovaru. do 8 týždňov od vypísania záväznej objednávky. Pričom objednávka... PROSPECT spol. s.r.o. 34 107 100   
Detail Objednávka J/4/1/2018 5.1.2018 Objednávka pre jedáleň:
Hovädzie mäso zadné - 10 kg, bravčové stehno- 6 kg, bravčové...
Cimbaľák s.r.o. 36473219   
Detail Objednávka 19/2019 8.3.2019 Objednávka kameniva G.O. – Sand s.r.o. 47370106   
© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!