Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra 2019 DF2019/590 26.8.2019 Materiál požiarnej ochrany, ochranné pracovné Florian, s.r.o. 36427969  3 773,61 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/591 26.8.2019 Zermné práce - úprava rigolu Gallik Jakub 31253679  3 615,36 EUR 
Detail Zmluva Bez čísla - Firment 26.8.2019 Zmluva na spracovanie žiadostí o NFP Ing. Igor Firment 34919627   
Detail Objednávka 93/2019 23.8.2019 Elektroinštalačné práce

Martin Vida 37237683  203,00 EUR 
Detail Objednávka 01405 23.8.2019 Kvetináč vymývaný betón 1ks
Liatinová lavička 6ks
Betónový odpadkový kôš 6ks
ADVAS s.r.o. 275 49 674  2 190,11 EUR 
Detail Zmluva NZ 9/2019/O 22.8.2019 Nájomná zmluva za hrobové miesto Peter Mirga    
Detail Objednávka 19952625 21.8.2019 Legislatívne zmeny pre verejnú správu Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  324,00 EUR 
Detail Objednávka 92/2019 20.8.2019 Porealizačné zameranie MŠ osada Ing. Pavel Brutovský 34631763  700,00 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/585 16.8.2019 Stavebné práce - Výstavba zastávky MILEO, s.r.o. 45678596  78 177,85 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/586 16.8.2019 Stavebné práce - Výstavba zastávky MILEO, s.r.o. 45678596  10 877,80 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/587 16.8.2019 Telekomunikačné služby - mobilný telefón-OcÚ Slovak Telekom,a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/588 16.8.2019 Telekomunikačné služby - mobilný telefón Slovak Telekom,a.s. 35763469  13,99 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/589 16.8.2019 Telekomunikačné služby - OcÚ,ŠJ, NP KC Slovak Telekom,a.s. 35763469  149,27 EUR 
Detail Objednávka 91/2019 15.8.2019 Zábavné atrakcie Miroslav Babič Dami 32516328  400,00 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/582 14.8.2019 CD - Na godžinke po nasymu, goralský kabaret RAMAGU, o.z. 42232473  30,00 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/583 14.8.2019 Vývoz biologicky rozložieľného odpadu FINEKOL, s.r.o. 36508144  116,28 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/584 14.8.2019 Telekomunikačné služby - mobilný telefón-OcÚ, Slovak Telekom,a.s. 35763469  64,49 EUR 
Detail Objednávka 9500025536 14.8.2019 Ochrana osobných údajov v personálnej mzdovej a účtovnej agende Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  84,00 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/581 13.8.2019 Kamenivo - makadam RIVERSAND a.s. 36667218  239,39 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/573 12.8.2019 Elektrina - 7/2019 - verejné osvetlenie Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  86,72 EUR 
© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!