Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra 2019 DF2019/600 28.8.2019 Vodné - ONB Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  171,10 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/601 28.8.2019 Vodné - ONB Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  282,11 EUR 
Detail Objednávka 94/2019 28.8.2019 Geometrický plán cyklochodník Rakúsy- Mlynčeky Ing. Pavel Brutovský 34631763  4 500,00 EUR 
Detail Objednávka 95/2019 28.8.2019 Oprava miestnych komunikácií MINARD SLOVAKIA s.r.o. 50 648 691  5 000,00 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/592 27.8.2019 Maľovanie na tvár - akcia Deň detí - 15.6.2019 Judita Ľuberdová 32396554  100,00 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/593 27.8.2019 Poplatok za školenie Ochrana osobných údajov Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503  84,00 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/594 27.8.2019 Porealizačné zameranie stavby - materská škola Ing. Pavel Brutovský 34631763  700,00 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/595 27.8.2019 Hudobná produkcia - vystúpenie speváka - 25.8.2019 MC Design s.r.o. 51287064  1 600,00 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/590 26.8.2019 Materiál požiarnej ochrany, ochranné pracovné Florian, s.r.o. 36427969  3 773,61 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/591 26.8.2019 Zermné práce - úprava rigolu Gallik Jakub 31253679  3 615,36 EUR 
Detail Zmluva Bez čísla - Firment 26.8.2019 Zmluva na spracovanie žiadostí o NFP Ing. Igor Firment 34919627   
Detail Objednávka 93/2019 23.8.2019 Elektroinštalačné práce

Martin Vida 37237683   
Detail Objednávka 01405 23.8.2019 Kvetináč vymývaný betón 1ks
Liatinová lavička 6ks
Betónový odpadkový kôš 6ks
ADVAS s.r.o. 275 49 674  2 190,11 EUR 
Detail Zmluva NZ 9/2019/O 22.8.2019 Nájomná zmluva za hrobové miesto Peter Mirga    
Detail Objednávka 19952625 21.8.2019 Legislatívne zmeny pre verejnú správu Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  324,00 EUR 
Detail Objednávka 92/2019 20.8.2019 Porealizačné zameranie MŠ osada Ing. Pavel Brutovský 34631763  700,00 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/585 16.8.2019 Stavebné práce - Výstavba zastávky MILEO, s.r.o. 45678596  78 177,85 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/586 16.8.2019 Stavebné práce - Výstavba zastávky MILEO, s.r.o. 45678596  10 877,80 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/587 16.8.2019 Telekomunikačné služby - mobilný telefón-OcÚ Slovak Telekom,a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra 2019 DF2019/588 16.8.2019 Telekomunikačné služby - mobilný telefón Slovak Telekom,a.s. 35763469  13,99 EUR 
© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!