Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce za rok 2022

Záverečný účet obce za rok 2022 - návrh

ZAV-UCET_2022_NAVRH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 885,27 kB
Vložené: 24. 5. 2023

Hodnotiaca správa k 31.12.2022

HODN_SPRAVA_2022fin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 745,58 kB
Vložené: 24. 5. 2023

ZUŠ-čerpanie rozpočtu za rok 2022

CERP_ROZP_22_ZUS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,67 kB
Vložené: 24. 5. 2023

ZŠ-MŠ-čerpanie rozpočtu za rok 2022

CERP_ROZP_22_ZSsMS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,17 kB
Vložené: 24. 5. 2023

Obec-čerpanie rozpočtu za rok 2022

CERP_ROZP_22_OBEC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 840,74 kB
Vložené: 24. 5. 2023

CVČ-čerpanie rozpočtu za rok 2022

CERP_ROZP_22_CVC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,88 kB
Vložené: 24. 5. 2023

Schválený záverečný účet obce za rok 2022

ZAV_UCET_22_SCHVALENY.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,21 MB
Vložené: 14. 6. 2023

Záverečný účet obce rok 2021

Schválený - Záverečný účet obce za rok 2021

Záverečný účet obce za rok 2021 - zverejnený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 520,72 kB
Vložené: 7. 12. 2022

CVČ-čerpanie rozpočtu za rok 2021

CVČ-čerpanie rozpočtu za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 787,49 kB
Vložené: 2. 6. 2022

Hodnotiaca správa k 31.12.2021

Hodnotiaca správa k 31.12.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,28 MB
Vložené: 2. 6. 2022

Návrh - Záverečný účet obce za rok 2021

Záverečný účet obce za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 521,39 kB
Vložené: 2. 6. 2022

Obec-čerpanie rozpočtu za rok 2021

Obec-čerpanie rozpočtu za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1003,7 kB
Vložené: 2. 6. 2022

ZŠ s MŠ-čerpanie rozpočtu za rok 2021

ZŠ s MŠ-čerpanie rozpočtu za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,85 kB
Vložené: 2. 6. 2022

ZUŠ-čerpanie rozpočtu za rok 2021

ZUŠ-čerpanie rozpočtu za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,92 kB
Vložené: 2. 6. 2022

Záverečný účet obce rok 2020

Schválený - Záverečný účet obce za rok 2020

Schválený - Záverečný účet obce za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 508,8 kB
Vložené: 17. 6. 2021

CVČ-čerpanie rozpočtu za rok 2020

CVČ-čerpanie rozpočtu za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 346,3 kB
Vložené: 25. 5. 2021

Hodnotiaca správa k 31.12.2020

Hodnotiaca správa k 31.12.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,07 MB
Vložené: 25. 5. 2021

Návrh - Záverečný účet obce za rok 2020

Návrh - Záverečný účet obce za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 509,33 kB
Vložené: 25. 5. 2021

Obec-čerpanie rozpočtu za rok 2020

Obec-čerpanie rozpočtu za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 968,22 kB
Vložené: 25. 5. 2021

ZŠsMŠ-čerpanie rozpočtu za rok 2020

ZŠsMŠ-čerpanie rozpočtu za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 260,66 kB
Vložené: 25. 5. 2021

ZUŠ-čerpanie rozpočtu za rok 2020

ZUŠ-čerpanie rozpočtu za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,07 kB
Vložené: 25. 5. 2021

Záverečný účet obce rok 2019

Schválený - Záverečný účet obce za rok 2019

Schválený - Záverečný účet obce za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 505,17 kB
Vložené: 26. 6. 2019

cvc-cerpanie-rozpoctu-za-rok-2019

cvc-cerpanie-rozpoctu-za-rok-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 898,14 kB
Vložené: 12. 6. 2020

hodnotiaca-sprava-k-31-12-2019

hodnotiaca-sprava-k-31-12-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB
Vložené: 12. 6. 2020

zus-cerpanie-rozpoctu-za-rok-2019

zus-cerpanie-rozpoctu-za-rok-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,26 kB
Vložené: 12. 6. 2020

navrh-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2019

navrh-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 505,11 kB
Vložené: 17. 6. 2021

obec-cerpanie-rozpoctu-za-rok-2019

obec-cerpanie-rozpoctu-za-rok-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 979,74 kB
Vložené: 12. 6. 2020

zssms-cerpanie-rozpoctu-za-rok-2019

zssms-cerpanie-rozpoctu-za-rok-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 271,69 kB
Vložené: 12. 6. 2020

Záverečný účet obce rok 2018

zs-s-ms-c-erpanie-rozpoc-tu-za-rok-2018

zs-s-ms-c-erpanie-rozpoc-tu-za-rok-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 620,38 kB
Vložené: 12. 6. 2020

zus-c-erpanie-rozpoc-tu-za-rok-2018

zus-c-erpanie-rozpoc-tu-za-rok-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,32 kB
Vložené: 12. 6. 2020

hodnotiaca-spra-va-2018

hodnotiaca-spra-va-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB
Vložené: 12. 6. 2020

zaverecny-ucet-obce-za-rok-2018-n-vrh

zaverecny-ucet-obce-za-rok-2018-n-vrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 506,49 kB
Vložené: 12. 6. 2020

zaverecny-ucet-obce-za-rok-2018-schv-leny

zaverecny-ucet-obce-za-rok-2018-schv-leny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 506,93 kB
Vložené: 12. 6. 2020

cvc-c-erpanie-rozpoc-tu-za-rok-2018

cvc-c-erpanie-rozpoc-tu-za-rok-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 779,02 kB
Vložené: 12. 6. 2020

obec-raku-sy-c-erpanie-rozpoc-tu-za-rok-2018

obec-raku-sy-c-erpanie-rozpoc-tu-za-rok-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 929,33 kB
Vložené: 12. 6. 2020

Záverečný účet obce rok 2017

cvc-cerpanie-rozpoctu-za-rok-2017

cvc-cerpanie-rozpoctu-za-rok-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 352,06 kB
Vložené: 12. 6. 2020

hodnotiaca-sprava-k-31-12-2017

hodnotiaca-sprava-k-31-12-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,05 MB
Vložené: 12. 6. 2020

obec-cerpanie-rozpoctu-za-rok-2017

obec-cerpanie-rozpoctu-za-rok-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 910,71 kB
Vložené: 12. 6. 2020

zs-s-ms-cerpanie-rozpoctu-za-rok-2017

zs-s-ms-cerpanie-rozpoctu-za-rok-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 516,13 kB
Vložené: 12. 6. 2020

zus-cerpanie-rozpoctu-za-rok-20017

zus-cerpanie-rozpoctu-za-rok-20017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,75 kB
Vložené: 12. 6. 2020

zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017

zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 499,21 kB
Vložené: 12. 6. 2020

Záverečný účet obce rok 2016

cvc_cerpanie_rozpoctu_za_rok_2016

cvc_cerpanie_rozpoctu_za_rok_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,87 MB
Vložené: 12. 6. 2020

hodnotiaca_sprava_k_zu_za_rok_2016

hodnotiaca_sprava_k_zu_za_rok_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB
Vložené: 12. 6. 2020

obec_cerpanie_rozpoctu_za_rok_2016

obec_cerpanie_rozpoctu_za_rok_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,02 MB
Vložené: 12. 6. 2020

zaverecny_ucet_obce_za_rok_2016

zaverecny_ucet_obce_za_rok_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 469,71 kB
Vložené: 12. 6. 2020

zs_cerpanie_rozpoctu_za_rok_2016

zs_cerpanie_rozpoctu_za_rok_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 579,96 kB
Vložené: 12. 6. 2020

zus_cerpanie_rozpoctu_za_rok_2016

zus_cerpanie_rozpoctu_za_rok_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,21 kB
Vložené: 12. 6. 2020

Záverečný účet obce rok 2015

cvc_cerpanie_rozpoctu_za_rok_2015

cvc_cerpanie_rozpoctu_za_rok_2015.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 34 kB
Vložené: 12. 6. 2020

hodnotiaca_sprava_k_zu_za_rok_2015

hodnotiaca_sprava_k_zu_za_rok_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB
Vložené: 12. 6. 2020

obec_cerpanie_rozpoctu_za_rok_2015

obec_cerpanie_rozpoctu_za_rok_2015.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 96,76 kB
Vložené: 12. 6. 2020

zaverecny_ucet_obce_za_rok_2015

zaverecny_ucet_obce_za_rok_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 612,02 kB
Vložené: 12. 6. 2020

zus_cerpanie_rozpoctu_za_rok_2015

zus_cerpanie_rozpoctu_za_rok_2015.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 63,5 kB
Vložené: 12. 6. 2020

zs_cerpanie_rozpoctu_za_rok_2015

zs_cerpanie_rozpoctu_za_rok_2015.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 36,62 kB
Vložené: 12. 6. 2020

Záverečný účet obce rok 2014

zaverecny_ucet_obce_za_rok_2014

zaverecny_ucet_obce_za_rok_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 641,84 kB
Vložené: 12. 6. 2020

zs_cerpanie_rozpoctu_2014

zs_cerpanie_rozpoctu_2014.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 30,83 kB
Vložené: 12. 6. 2020

zus_cerpanie_rozpoctu_2014

zus_cerpanie_rozpoctu_2014.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 82,5 kB
Vložené: 12. 6. 2020

cvc_cerpanie_rozpoctu_2014

cvc_cerpanie_rozpoctu_2014.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 42 kB
Vložené: 12. 6. 2020

hodnotiaca_sprava_2014

hodnotiaca_sprava_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,09 MB
Vložené: 12. 6. 2020

obec_cerpanie_rozpoctu_2014

obec_cerpanie_rozpoctu_2014.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 93,77 kB
Vložené: 12. 6. 2020

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

App storeGoogle play

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Rakúsy 35
059 76 Rakúsy

Tel: +421/52 452 67 28

 

Predpoveď počasia

dnes, utorok 16. 4. 2024
mierny dážď 10 °C 3 °C
streda 17. 4. dážď so snehom 7/1 °C
štvrtok 18. 4. dážď so snehom 5/0 °C
piatok 19. 4. dážď so snehom 7/0 °C